Opravy stávajících plochých střech

Opravy střech jsou realizovány na základě odborného posouzení stavu střešního pláště, které obsahuje:

 • prohlídku a popis závadných míst střechy
 • sondáž střechy za účelem zjištění skutečné skladby střešní konstrukce spojenou s odběrem vzorků
 • laboratorní vyhodnocení vlhkostního stavu odebraných materiálů
 • tepelně technický výpočet
 • provedenou fotodokumentaci

Cílem posouzení střechy je optimální návrh střešního pláště z funkčního i cenového hlediska.


Realizace plochých střech na novostavbách

Praktické znalosti čerpané z posudkové činnosti se promítají i do realizace nových střešních pláštů v rámci čehož nabízíme:

 • konzultace projekčním organizacím
 • konzultace stavebním organizacím
 • návrhy hydroizolačních a tepelněizolačních systémů
 • návrhy střešních detailů


Znalecká činnost

 • zpracování znaleckého posudku střešní krytiny
 • konzultace investičním organizacím